Werkwijze

De zes stappen van Torren-Tuinadvies

  1. Tijdens een kennismakingsgesprek worden uw wensen geïnventariseerd aan de hand van een vragenlijst. Hierbij moet u denken aan welke tuinsfeer wilt U, wie gebruiken de tuin, wilt U een tuin met veel bloemen, een soort cottage tuin, een formele tuin of vooral een buitenkamer. Hoeveel tijd wilt u besteden aan het onderhoud van uw tuin. Tevens worden ook foto’s van de huidige tuin gemaakt. De ligging van de tuin wordt genoteerd alsook welke planten erin staan en eventueel kunnen worden behouden.  Als u beschikt over een plattegrond met de maten van de tuin dan willen we die graag ook ontvangen.
  2. Indien er wederzijds vertrouwen is over de uitvoering, wordt er door Torren Tuinadvies een opdrachtbevestiging opgesteld en ter ondertekening opgestuurd
  3. Het opmeten van de tuin inclusief de onderdelen en planten, die behouden moeten blijven.
  4. Liezeke formuleert een visie hoe uw tuin eruit zou moeten zien en maakt een schetsontwerp. In dit schetsontwerp is de beplanting globaal aangegeven en een ruimtelijke indruk van het tuinontwerp wordt gegeven. Dit schetsontwerp wordt met u besproken.
  5. Na dit gesprek kijken we hoe we verder gaan. Het schetsontwerp kan worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp met maten en beplantingsadviezen. Ook kan een aanvullend beplantingsplan worden gemaakt.
  6. Als U geen structuurwijzigingen wilt kan ook alleen een beplantingsplan worden opgesteld.

Enkele richtlijnen voor de tarieven voor 2019 inclusief BTW:

TuingrootteSchetsontwerpenBeplantingsplan
tot 100 m2€ 300+ € 130
100-250m2€ 400+ € 200
meer dan 250m2op aanvraag

Indien alleen beplantingsplannen worden gemaakt is het tarief op aanvraag. Een definitief ontwerp inclusief maten kost € 170 extra.