Sfeer aanpassen

De nieuwe bewoners van het huis aan de Fogelsanghstate in Lelystad willen een tuin met een andere tuinsfeer. De tuin heeft een terras op het noorden gelegen. Er staan langs de randen heesters en een lelijke grondkering. Er zijn weinig bloemen te zien vanuit het huis . Verder is er een waterprobleem in de noordwest hoek van de tuin; een kuil waar al het water naar toe stroomt. Als je in de zon in de tuin zit kijk je eigenlijk alleen tegen het huis aan.
De wens is meer tussen de planten te zitten en vooral weelderige beplanting met bloemen en siergrassen toe te passen in het tuinontwerp. Daarnaast moet er wel gras komen, zodat de kleinkinderen op blote voeten en met een bal kunnen spelen. Vóór het huis is veel plaats nodig om de auto’s te parkeren en de tuin moet makkelijk te onderhouden zijn.


Bloeiende planten en water

De visie is zitten tussen de bloemen, bloemen te zien vanuit de woonkamer en spelen op het gazon.
Na analyse is de beste plaats om te zitten en te verblijven rechts achter in de tuin in de zon. Rond dit terras zijn vooral plantenborders aangelegd zodat je echt het gevoel hebt tussen de planten te zitten. Ook is er een schaduwborder bij het huis aangelegd, zodat je vanuit de woonkamer in de planten kijkt.
De bewoners hoeven geen vijver. De oplossing voor het waterprobleem is gevonden door op die plaats een Hydroblob® in te graven. Daarboven komt worteldoek met tegels met grint ertussen. Het water zakt dan snel in de bodem en wordt door de Hydroblob® geleidelijk afgegeven aan de bodem.


Bomen en heesters

Er staan zoveel bestaande bomen in de tuin, dat er vooral gesnoeid moet worden. Enkele heesters zijn met succes verplaatst. Het hoogteverschil achterin de tuin kan worden opgelost door de border soms dieper te maken en waar het hoogteverschil achterin iets te groot is een enkele betonbiels neer te leggen.
In de voortuin moet de bestaande plataan behouden blijven. Ook deze boom is geplant op een verhoogd plateau, maar de grondkeringen zijn niet mooi en liefst wil de eigenaar een natuurlijk verloop. Met de afmetingen en de beplanting van de boomspiegel is daar in het tuinontwerp rekening mee gehouden.
Omdat er veel plaats voor de auto’s is gewenst, is een geleidelijke overgang met prairie-beplanting gemaakt. Door de grond af te dekken met lavasteen is het onderhoud van deze vakken laag. Hierbij is dan ook de gewenste aanleg van siergrassen met vaste planten gerealiseerd.