Aanvankelijk wilden de bewoners alleen tuinadvies. Er stonden geen bloemen in de tuin en alleen lelijke bakken achter. Er is een eenvoudig ontwerp gemaakt dat door een border vlak bij het huis en het terras te plaatsen direct diepte geeft in de tuin en weinig extra aanlegwerk kost doordat kon worden volstaan met wat tegelwerk weg te halen, de borders te laten spitten en het gras aan te leggen. Direct de volgende zomer bloeide de tuin al mooi!

Totaal overzicht